top of page
רקע אתר.JPG
רקע אתר.JPG
רקע אתר.JPG

בימים אלו מתקיים בארה״ק מבצע רחב היקף לכלל תלמידי התמימים ובנות חב"ד.

המבצע מתמקד בלימוד תורת השליחות של הרבי במטרה לעודד ולהגביר את השאיפה ליטול חלק בשליחות דורנו.

 

אתר זה מאפשר גם לשלוחים להנות מתכני המבצע המושקעים וללמוד שוב את דברי המשלח על השליחות.

 

והוא מכנס את תכני המבצע: תוכן לימוד שבועי, קטע וידאו משיחת קודש על עניין השליחות, זכרונות, סיפורים ודברי התעוררות משלוחים ותיקים, עלון שבועי גדוש בתכנים מרתקים על שליחות, התוועדויות בעניין השליחות, ועוד.

 

המבצע נערך על-ידי "ועד תלמידי התמימים העולמי", ארגון "בנות חב"ד", ובשיתוף "המרכז לעניני חינוך" וחברת JEM

bottom of page